Συνδρομές – Δωρεές

Τρόποι πληρωμής συνδρομών – Δωρεών

Όσο αφορά τον τρόπο πληρωμής συνδρομών και δωρεών, το ποσό μπορεί να καταβληθεί στο λογαριασμό της  Τράπεζας Πειραιώς  με αριθμό 5084072703151 (IBAN GR0301720840005084072703151) και δικαιούχο τη Στέγη Ελληνικών Χορωδιών.

Για την επιβεβαίωση της πληρωμής, τα μέλη παρακαλούνται να αποστέλλουν με φαξ ή email το σχετικό αποδεικτικό στοιχείο.