Τελευταία Νέα

Καλεντάρι Στέγης Ελληνικών Χορωδιών

Καλεντάρι Εκδηλώσεων.
Μια καινοτόμος, αποκλειστική υπηρεσία για τις χορωδίες – μέλη της Στέγης Ελληνικών Χορωδιών.

About The Author

Η Στέγη Ελληνικών Χορωδιών είναι Συλλογικός Πολιτιστικός φορέας, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ο οποίος συνενώνει πανελλαδικά φορείς που διατηρούν στους κόλπους τους χορωδιακά σχήματα ή ασχολούνται με τη χορωδιακή τέχνη, δραστηριότητα και έρευνα καθώς και φυσικά πρόσωπα που έχουν κάποια από τις ανωτέρω ιδιότητες.

Related posts

Απάντηση