Συνδρομές – Δωρεές

Τρόποι πληρωμής συνδρομών – Δωρεών

Όσο αφορά τον τρόπο πληρωμής συνδρομών και δωρεών, το ποσό μπορεί να καταβληθεί στο λογαριασμό της  Τράπεζας Πειραιώς  με αριθμό  5084-061286-290 (IBAN GR1701720840005084061286290) και δικαιούχο τον κ. Δημητρόπουλο Αλέξανδρο Σπυρίδων (ταμίας της Στέγης Ελληνικών Χορωδιών).

Για την επιβεβαίωση της πληρωμής, τα μέλη παρακαλούνται να αποστέλλουν με φαξ ή email το σχετικό αποδεικτικό στοιχείο.