Βυζαντινός χορός της πόλης των Πατρών που τον χαρακτηρίζει η ορθή γνώση της τέχνης της Βυζαντινής Μουσικής, το νεαρό της ηλικίας της πλειοψηφίας των Ιεροψαλτών της, καθώς και ο ενθουσιασμός και ο ζήλος τους

Article 33
Νοέμβριος, 2023Απρίλιος, 2023Μάρτιος, 2023Δεκέμβριος, 2022Νοέμβριος, 2019 Show More post