Βυζαντινός χορός της πόλης των Πατρών που τον χαρακτηρίζει η ορθή γνώση της τέχνης της Βυζαντινής Μουσικής, το νεαρό της ηλικίας της πλειοψηφίας των Ιεροψαλτών της, καθώς και ο ενθουσιασμός και ο ζήλος τους

Article 20
Οκτώβριος, 2018Ιούνιος, 2018Μάιος, 2018Δεκέμβριος, 2017Νοέμβριος, 2017Δεκέμβριος, 2016Σεπτέμβριος, 2016 Show More post